infolinia +48 518-240-104

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.realkids.com.pl

 1. Informacje ogólne.
  1. Administratorem serwisu www.realkids.com.pl jest:
   PROVECT Artur Woźniak
   Adres: ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy
   NIP: 646-256-56-62
   REGON: 240493979
   Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta m. Tychy nr 33601.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl S.A.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.
  2. Administrator serwisu może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
  3. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo uaktualniania ,uzupełniania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  5. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora serwisu mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora serwisu oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  6. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. Administrator serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu sprzedaży.
 4. Pliki Cookie

  Informacje na temat wykorzystywania przez Serwis plików cookie zostały znajdują się pod adresem http://www.realkids.com.pl/cookies.pdf

 5. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej w formie logów serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
  2. Dane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  3. Dane w logach serwera są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem.

 

Polityka plików cookies

Nasz sklep internetowy dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to małe pliki, które serwer internetowy zapisuje na komputerze internauty, gdy ten odwiedzana stronę.

Stosowane w naszym sklepie pliki cookies są bezpieczne i w żaden sposób nie szkodzą internaucie, nie przechowują również żadnych danych osobowych czy innych poufnych informacji.
Macie Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia obsługi plików cookies na swoim urządzeniu w ustawieniach przeglądarki internetowej.
W takim funkcjonalności sklepu wykorzystujące pliki cookies mogą przestać funkcjonować.

Nasz sklep internetowy wykorzytuje pliki cookies m.in. aby:
• uwierzytelniać użytkownika w serwisie i tworzyć sesję użytkownika w serwisie,
• prawidłowo obsługiwać koszyk i schowek,
• umożliwić nam przeanalizowanie statystyk odwiedzin sklepu i produktów.

Używamy 2 rodzajów plików cookies:
• sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu internauty, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
• stałe - pliki pozostają na urządzeniu internauty przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez internautę.


 

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: http://www.realkids.com.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:
  Provect Artur Woźniak
  Adres: ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy
  NIP: 646-256-56-62
  REGON: 240493979
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.
  Konto: 06 1050 1331 1000 0092 1771 4857
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
 3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie: http://www.realkids.com.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów przedstawione na stronie http://www.realkids.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie http://www.realkids.com.pl są fabrycznie nowe oraz nieużywane, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć je bez wad.


§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Wysłanie przez Kupującego zamówienia dokonanego za pomocą formularza zamówienia umieszczonego na stronie http://www.realkids.com.pl stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Provect Artur Woźniak, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.


§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia i dokonaniu płatności lub, w przypadku dokonania zakupu w trybie płatności za pobraniem, po przyjęciu zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany przez Niego w zamówieniu.
 3. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do 5 dni roboczych.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny podobny towar lub zrezygnować z zamówionego towaru.
 6. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 7. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury VAT zgodnie z życzeniem Kupującego.


§ 5. Formy płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 1. Za pobraniem, należność płatna w placówkach Poczty Polskiej lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki.
 2. Przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy nr: 06 1050 1331 1000 0092 1771 4857
 3. E-przelew dokonany za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl.
 4. Płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego.
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


§ 6. Termin zapłaty:

Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.


§ 7. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.


§ 8. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o praw konsumenta, Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (pobierz formularz).
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktów.
 6. Klient ponosi koszt odesłania produktu do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 9. Reklamacje

 1. Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach transakcji wraz wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym (pobierz formularz) na adres: Provect, ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy.


§ 10. Spory

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Kupujący może m.in.:

 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
 3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 2. realkids.com.pl, jest domeną która stanowi własność firmy Provect Artur Woźniak.
 3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)

kontakt

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE – PROVECT
UL. CIELMICKA 39
43-100 TYCHY

 

Kontakt

TEL: +48 518 240 104
E-MAIL:

Konto mBank

konto
bankowe

ING Bank
06 1050 1331 1000 0092 1771 4857

formularz kontaktowy

Podaj wynik: 12 - 5 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Oczy dziecka są dużo bardziej narażone na szkodliwe działanie promieniowania UV niż oczy osób dorosłych. Dzieje się tak, ponieważ soczewka oczna naszych maluchów jest przeźroczysta i przepuszcza większość szkodliwego promieniowania, które dociera do siatkówki i rogówki. Z kolei promieniowanie UV może powodować odczyn alergiczny, zapalenie rogówki lub spojówki.

Szkła naszych okularów posiadają potwierdzony badaniami laboratoryjnymi filtr UV400, który całkowicie zabezpiecza przed promieniowaniem UV.

Aby poznać pozostałe cechy naszych okularów zapraszamy do działu o produkcie

Real Kids Okularki dla dzieci